Антивирусните програми от Casper

05.06.20071 Коментар

Всяка операционна система работи по различен начин. Работата на антивирусните програми също е различна под всяка операционна система. Операционната система и антивирусната програма си влияят взаимно, което е причина антивирусната програма да не може да си свърши работата в дадени моменти и ситуации. Различните особености и настройки на операционната система я карат да се държи различно. Същата е ситуацията и при антивирусната програма. И когато тя не може да си свърши работата, това е не защото тя самата не може, а защото операционната система ангажира определен ресурс, както и файла/файловете отговарящи за този ресурс. Антивирусната програма не може да го ползва, защото той е зает, и е принудена да чака докато операционната система го освободи. Принудителното освобождаване на ресурсите под Windows става като се стартира Windows в Safe Mode. Тогава антивирусната програма работи свободно, защото няма кой да и пречи. Всяка антивирусна програма разчита на операционната система да я стартира в даден момент. При стартиране на Windows в Safe Mode, най-общо казано, той стартира само себе си, без да стартира различните допълнителни драйвери, services, локална мрежа и интернет, не се стартира дори DirectX и самата антивирусна програма. Това е умишлено, за да може всичко като ресурс да се освободи. Много от съвременните вируси и различните шпионски програми стартират скрити процеси, като заемат ресурси и пречат на антивирусната програма да се прави със заразените файлове. В Safe Mode, тези процеси също няма да се стартират. Следва да стартирате ръчно анти-вирусната си програма и да я оставите да идентифицира и премахне заразените файлове, без да се притеснявате, че те няма да са достъпни.

Прочети цялата публикация…